لیست استانها

استان : آذربايجان شرقي مدیر استان آذربایجان شرقی - مدیرتبریزوحومه نام مدیر : خانم کاظمی شماره تماس : ۰۹۳۵۳۹۱۹۴۲۲ آی دی تلگرام : @kordestan_Azarbayejan_sharghi لیست نمایندگان
استان : آذربايجان غربي مدیر استان آذربایجان غربی نام مدیر : خانم ژیلا گرامی شماره تماس : 9142121387 آی دی تلگرام : @kordestan_azarbayejan_gharb لیست نمایندگان
استان : اردبيل مدیر استان نام مدیر : خانم نورزاده شماره تماس : 09305406276 آی دی تلگرام : @kordestan_ardebil لیست نمایندگان
استان : اصفهان مدیر استان اصفهان - مناطق فروش(طالقانی،حکیم نظامی) نام مدیر : خانم مریم فرهاد پور شماره تماس : 09139255974 آی دی تلگرام : @Kordesan_Esfahan لیست نمایندگان
استان : البرز مدیر نام مدیر : خانم ادیبی شماره تماس : 09108152203 آی دی تلگرام : @kordestan_alborz لیست نمایندگان
استان : ايلام مدیر نام مدیر : خانم حسینی شماره تماس : 09168984953 آی دی تلگرام : @kordestan_Eelam لیست نمایندگان
استان : بوشهر مدیر استان بوشهر نام مدیر : خانم شبانکاره شماره تماس : 09172689140 آی دی تلگرام : @kordestan_bushehr لیست نمایندگان
استان : تهران مدیر استان تهران - مدیر دماوند نام مدیر : خانم موسوی شماره تماس : 09212209317 آی دی تلگرام : @Kordestan_tehran لیست نمایندگان
استان : چهارمحال و بختياري مدیر استان نام مدیر : خانم ابراهیمی شماره تماس : 09103916812 آی دی تلگرام : @kordestan_shahrekord لیست نمایندگان
استان : خراسان جنوبي مدیرکل استان نام مدیر : خانم رمضانی شماره تماس : 09378246743 آی دی تلگرام : @kordestan_khorasan_jonubi لیست نمایندگان
استان : خراسان رضوي مدیر استان نام مدیر : خانم دادگر شماره تماس : 09128486499 آی دی تلگرام : @kordestan_khorasan_razavi لیست نمایندگان
استان : خوزستان مدیر استان خوزستان - نماینده فروش شهر اهواز نام مدیر : خانم مهدوی شماره تماس : 09166054661 آی دی تلگرام : @kordestan_khuzestan لیست نمایندگان
استان : سمنان مدیر نام مدیر : خانم رضایی شماره تماس : 09384436830 آی دی تلگرام : @kordestan_semnan لیست نمایندگان
استان : فارس مدیراستان فارس نام مدیر : خانم عالیه مرتضایی شماره تماس : 09907092191 آی دی تلگرام : @kordestan_fars لیست نمایندگان
استان : قزوین مدیر استان قزوین نام مدیر : خانم حسامی شماره تماس : 09100948411 آی دی تلگرام : @kordestan_Ghazvin لیست نمایندگان
استان : قم مدیر نام مدیر : خانم موسوی شماره تماس : 09109761550 آی دی تلگرام : @kordesan_Qom لیست نمایندگان
استان : كردستان سهامدار_مدیر استان نام مدیر : آرمین عبادی شماره تماس : 09030531136 آی دی تلگرام : @sherkat_kurdestan لیست نمایندگان
استان : كرمان مدیراستان کرمان - نماینده فروش شهر رفسنجان نام مدیر : خانم ناهیدرجبی شماره تماس : 09136241731 آی دی تلگرام : @kordestn_kerman لیست نمایندگان
استان : كرمانشاه مدیر استان کرمانشاه نام مدیر : خانم محمودی شماره تماس : 09189334304 آی دی تلگرام : @kordestan_kermanshah لیست نمایندگان
استان : كهگيلويه و بويراحمد مدیر نام مدیر : خانم فاضلی شماره تماس : 09175967762 آی دی تلگرام : @kordestan_kohgluye لیست نمایندگان
استان : گلستان مدیریت نمایندگان - نماینده :گنبدکاووس نام مدیر : خانم دُرٌی شماره تماس : 9013630223 آی دی تلگرام : @kordestan_golestan لیست نمایندگان
استان : لرستان مدیر نام مدیر : خانم نظری شماره تماس : 09216902766 آی دی تلگرام : @kordestan_Lorestan لیست نمایندگان
استان : مازندران مدیر استان مازندران نام مدیر : خانم دمیرچی شماره تماس : 09354007329 آی دی تلگرام : @kordestan_Mazandaran لیست نمایندگان
استان : مركزي مدیر استان مرکزی - اراک نام مدیر : آقای محمدرضاعزتیان پارسا شماره تماس : 09301511794 آی دی تلگرام : @Kordestan_arak لیست نمایندگان
استان : هرمزگان مدیر استان هرمزگان - بندرعباس نام مدیر : خانم سمانه نیرومند شماره تماس : 09903238545 آی دی تلگرام : @samane216 لیست نمایندگان
استان : همدان مدیر استان نام مدیر : اقای حامد شماره تماس : 09215479818 آی دی تلگرام : @kordestan_Hamedan لیست نمایندگان